Όροι χρήσης

Το www.dwraki.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προσωποποιημένων προιόντων και μη  μέσω διαδικτύου.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή παραγγείλετε κάποιο προιόν παρακαλώ συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους χρήσης  που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dwraki.gr

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση ιστοσελίδα της ιστοσελίδας  www.dwraki.gr συνεπάγεται την ρητή αποδοχή και συναίνεση σας με αυτούς.

Το www.dwraki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Το www.dwraki.gr ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη ισχύουσες παραγγελίες. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα:
Το www.dwraki.gr δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dwraki.gr υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

Περιορισμός Ευθύνης:
Το www.dwraki.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.dwraki.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να προκύψουν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της πλοήγησης τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη κακή συμβατότητα ή με την λάθος χρήση από μέρους τους . Όπου αυτή η ιστοσελίδα  εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το www.dwraki.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αλλά και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους των σελίδων αυτών,καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές μόνο με δική του ευθύνη. H επεξεργασία των σχεδίων γίνεται κατα τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βασει των δυνατοτήτων των προγραμμάτων σχεδίασης. Η σχεδίαση και η επεξεργασια των εικόνων γινεται κατα την κρίση του γραφίστα με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του προΐόντος. Τροποποιήσεις και προσαρμογές εικόνων, φωτογραφιών και γραμματοσειρών γίνονται όπου θεωρηθεί αναγκαίο και επιβεβλημένο.

Υποχρεώσεις Χρήστη:
Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dwraki.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα   για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, χυδαίου,ρατσιστικού, προσβλητικού,  συκοφαντικού,  άσεμνου, επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να αλλοιώσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του  www.dwraki.gr .

Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Προσωποποιημένα προιόντα

Στο κάθε προσωποποιημένο προιόν του www.dwraki.gr αντιστοιχεί ένα σχέδιο πρότυπο, όταν ο/η επισκέπτης επιλέγει ένα προιόν πρεπεί να γνωρίζει πως επιλέγει και το αντίστοιχο σχέδιο. Ο επισκέπτης οφείλει κατα την ολοκλήρωση της παραγγελίας του να συμπληρώνει με σαφήνεια όλα τα υποχρεωτικα πεδία και να είναι σαφής στην περιγραφή του.

Οι παραγγελίες προσωποποιημένων προιόντων στο www.dwraki.gr δεν ολοκληρώνονται αν δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία της εκάστοτε επιλογής του επισκέπτη.

Αν και εφόσον όλα τα πεδία έχουν συμπληρωθεί η παραγγελία θα θεωρείται έγκυρη προς εκτέλεση και το www.dwraki.gr δεν θα επιβαρύνεται με καμία ευθύνη για κάθε είδους σχεδιαστικό πρόβλημα που αφορά τις επιλογές του/της πελάτη.

COPYRIGHT, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων,  των κειμένων,  γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας  (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.

Επιστροφές Προϊόντων
Τα Προσωποποιημένα προϊόντα δεν επιστρέφονται γιατί είναι φτιαγμένα όπως ζητήθηκε ” ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ”με τις δικές σας προσωπικές φωτογραφίες, αφιερώσεις και στοιχεία και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλον χρήστη. Επιστροφή γίνεται μόνο αν υπάρχει τυπογραφικό λάθος  ή είναι φθαρμένο το προϊόν ή σπασμένο κατά την παράδοση.

Θα παρακαλούσαμε κατά τη στιγμή της παράδοσης να ελέγχετε προσεχτικά αν η κατάσταση των προϊόντων είναι σε καλή κατάσταση (π.χ. σκισμένα, κατεστραμένη συσκευασία, λάθος προϊόντα, κλπ).

Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει:

εντός 24 ωρών από τη στιγμή της παραγγελίας για να μην έχει ξεκινήσει η επεξεργασία για την δημιουργία των προιόντων.

Μετά το χρονικό σημείο αυτό δεν θα είναι δυνατή η ακύρωση.